חברי הוועד המנהל

מוסדות העמותה

העמותה רשומה כחוק – מספר העמותה ברשם העמותות: 580077139 – גוף זה מתנהל על פי מבנה ונהלים מתוקנים.

לעמותה חברים שמכהנים בוועדות השונות: תרומות וגיוס משאבים, הנצחה ומשפחות שכולות, מורשת, קשר עם החטיבה, קשר עם בוגרי החטיבה, פיתוח אתר ההנצחה, אירועים ויח”צ.

העמותה מתנהלת על פי תקנון מצוי של העמותות.

לעמותת גולני יועץ משפטי, רואה חשבון, גזבר וצוות ביקורת.

 בן-זאב צפריר
 
יגאל פדאל  
  
שוקי שחרור
  
רון קנזי
 
  זמיר איציק
 
כץ דוד
 
לביא ארוין
 
 רוני לושי
 
  פומרנץ ורדה
   
דן חפץ
 
יואלי אור
 
קפלינסקי משה
 
דילוג לתוכן