ועדות העמותה

במקביל לעבודת הוועדות, פועל צוות להשלמת ההליכים הנדרשים לצורך מיסוד העמותה ופעולותיה.

הצוות עובד בתיאום עם ועדת הכספים, ואת פעילותו מלווה עו”ד אליהו מלך, המשמש בהתנדבות כיועץ המשפטי של העמותה.

ועדות העמותה

1. ועדת גיוס משאבים
יושב ראש: שוקי שחרור

מטרות עיקריות:

 • פניה למוסדות, מפעלים וגופים בארץ ובחו”ל לצורך קבלת סיוע למימוש מטרות העמותה.

2. ועדת הנצחה ומשפחות שכולות
יושב ראש: ורדה פומרנץ

מטרות עיקריות:

 • יזום והובלת תוכנית הנצחת חללי גולני.

 • פרויקט הקמת חדר זכרון חדש בצומת גולני ופרויקט ברקוד הנצחה לכל חלל.

 • שמירה על הקשר הרציף עם המשפחות השכולות ופצועי החטיבה.

3. ועדת מורשת
יושב ראש: דוד כץ
חברים: פזי שחם

מטרות עיקריות:

 • ייזום והובלת תוכנית הנחלת מורשת גולני.

 • כתיבת ספר אלקטרוני על פעילות החטיבה מ-1948 ועד היום.

 • הקמת מצפורי מורשת.

 • שימור שביל גולני מהחרמון עד אילת.

4. ועדת היגוי אתר ההנצחה והמורשת בצומת גולני
יושב ראש: יואלי אור
חברים: דן חפץ, צפריר בן זאב, מנשה ענתר, רוני לושי, דוביד כץ , ורדה פומרנץ

מטרות עיקריות:

 • הכוונה ופיקוח על צוות ניהול האתר.

5. ועדת קשר עם החטיבה וסיוע לחיילים
יושב ראש: יואלי אור

מטרות עיקריות:

 • הובלת סיוע לחיילים בודדים וחיילים נזקקים.

6. ועדת מלגות ופרויקט ג”ל
יושב ראש: אבי עובד
חברים: יואלי אור, יובל נגר, דוד קליין

מטרות עיקריות:

 • עידוד לימוד מקצועות ההייטק באמצעות מתן מלגות ומענקים ללימודי הנדסה והייטק ללוחמים בוגרי גולני.

7. ועדת תקשוב – מחשוב אינטרנט ואפליקציות
חברים: רוני לושי, דוד קליין

מטרות עיקריות:

 • יצירת מסד נתונים רחב ככל האפשר של לוחמי גולני לדורותיהם.

 • הרחבת מעגל החברים בעמותה באמצעות פנייה לכל מי ששירתו בעבר בחטיבה, למשפחות שכולות, להורי חיילים המשרתים בחטיבה ולכל מי שרואה עצמו כידיד גולני.

 • שדרוג ופיתוח אתר אינטרנט שיציג את העמותה ופעילותה ויאפשר את שימור הקשר עם חברי העמותה.

8. ועדת קשר עם ותיקי החטיבה וגיוס חברים חדשים
חברים: רוני לושי, דוד קליין

מטרות עיקריות:

 • להגיע למקסימום בוגרי גולני לדורותיהם וליידע אותם על קיומה של העמותה ויעדיה.

 • לגייס חברים חדשים לעמותה, הן מקרב בוגרי החטיבה והן ידידי גולני שבאו במגע עם החטיבה לאורך השנים ומעוניינים לסייע.

 • קשר רציף עם בוגרי גולני, גם כדי להושיט עזרה במידת הצורך ולקלוט רעיונות חדשים וכיווני חשיבה רעננים לעמותה.

9. ועדת חידוש ופיתוח אתר ההנצחה והמורשת בצומת גולני
יושב ראש: דן חפץ

מטרות עיקריות:

 • הובלת פרויקט “נטועים ברוח” לחידוש האתר והובלתו לקידמת אתרי ההנצחה והמורשת.
 • הקמת היכל הנצחה חדש, אמפי סביב רחבת הטקסים, פריצת “דרך ארץ” שביל זכרון ומורשת במעלה הגבעה.
 

10. ועדת כספים

יושב ראש: צפריר בן זאב
חברים: יובל נגר

מטרות עיקריות:

 • ניהול כספי העמותה על בסיס תוכנית שנתית תוך שליטה ופיקוח על מימוש התקציב.

11. ועדת ביקורת
חברים: יעקב סלע, אילן מלמד

מטרות עיקריות:

 • להבטיח ניהול תקין של פעילות העמותה.

 • לפקח על תקציב העמותה והניהול הכספי השוטף שלה.

 • לדאוג לשקיפות מלאה של פעילות העמותה.

12. ועדת מחלקה משפטית
יועץ משפטי: עו”ד מנשה ענתר

דילוג לתוכן