מקטע מספר 79: מנחל עשוש עד מפגש עם שביל ישראל

המפה באדיבות OSM

נקודת התחלה: נחל עשוש במקום מפגשו עם שביל גולני ושביל ישראל המגיעים מצפון,

נ.צ: 489109 / 212304. נקודת סיום: נקודת סיום: המפגש הבא עם שביל ישראל, דרומית לנחל צופר, נ.צ:  485299 / 209156

אורך המקטע: 13 ק”מ. מפת סימון שבילים מספר 17: הערבה התיכונה ומזרח הנגב.

מרביתו של מקטע זה היא בתוואי נחל עשוש וסיומו (כ 3.5 ק”מ) בתוואי נחל צופר. נחל עשוש מצוי בשולי הר הנגב המזרחי . כמעט לכל אורכו עובר הנחל בתחום שמורת עשוש , המשתרעת מנחל פארן התחתון בדרום עד נחל עמר בצפון . השמורה כוללת מספר יחידות נוף הנבדלות זו מזו במאפייניהן הגיאולוגיים. חלקה הצפוני של השמורה כולל אזור רמתי נרחב, המנוקז לערבה ע”י אפיק נחל עשוש. ברמה פזורות גבעות משאר, בהן נמצאת שכבת קירטון מעל שכבת חרסית פריכה. שתיים מהגבעות המרשימות זכו לשמות רשמיים – הר נישפה והר מכביר. באפיק נחל עשוש נחשפים שרידים געשיים קדומים, ואילו במערב השמורה נמצא גוש הר המישר. דרומית לאגן נחל עשוש נמצא גוש רמת ברק והר כיפה המובדל מסביבתו במצוקים מרשימים. הרמה מנוקזת ע”י מספר נחלים – ורדית, ברק, רעים, זעף, יחם ונוספים ללא שם. בחלק מנחלים אלו יש קניונים מרשימים המתחתרים לעומק עשרות מטרים. בשניים מהקניונים עוברים שבילי טיול מוסדרים (נחל ורדית ונחל ברק), הכרוכים במעבר בסולמות ובדרגיות.

ביחס לנחל עשוש עצמו: חלקו התחתון של הנחל נקרא בערבית ואדי עשישיה . ראשיתו של נחל עשוש למרגלותיו הדרומיות של הר המישר , סמוך לפינתו הדרומית – מזרחית של המישר . חלקו העילי של הנחל , בין הר המישר לבין מצוקי הר כפה , הוא קרקס סחיפה גדול מאוד . קרקעיתו היא נוף בתרונות יפה של סלעי חרסית רכים מתצורת תקיה וקרטון רך וסחיף מתצורת ע’ארב . הקרקס מכותר משלושה עברים במצוקי גיר לבן מתקופת האיאוקן , שהבולט בהם הוא מצוק הר רפה , התוחם את הקרקס מדרום ומדרום – מזרח . בהמשך בולט במרכז עמק הנחל הר טרפזי מרשים – הר נשפה . זהו הר משאר קלסי , מסוגם של הר צין וגבעת מדור בנחל צין , שגגו בנוי מפלטה של גיר איאוקני קשה , ומורדותיו – חרסית וקרטון של תצורת ע’ארב ותצורת תקיה . מאזור הר נשפה נמשך נחל עשוש לצפון – מזרח , ובתוך כך עובר מתחום סלעי הגיר האיאוקניים אל אזור גבעות קרטון וצור מגיל הסנון . בקטע זה בולטת בנחל תופעה של נפתולי נהר החתורים בין מצוקים זקופים וגבוהים . בהמשך בולטת על הגדה המזרחית של הנחל גבעה קטנה שחורה של בזלת – שריד של צוואר געשי שנותר מהר געש קטן  חלקו האחרון של הנחל , לקראת מוצאו אל הערבה , עובר שוב בין סלעי גיר איאוקניים לבנים . נחל עשוש יוצא אל כביש הערבה 1.5 ק”מ מצפון למחנה בלדד – הוא היאחזות הנח”ל הישנה צופר . 

השביל שלנו מתלכד מתחילת המסלול עם שביל בסימון שחור. ננוע מההתפצלות של השביל שלנו משביל ישראל (1) לכיוון מערב. לאחר כמה מאות מטרים נעבור במפגש עם שביל לא מסומן (2) החוצה את השביל שלנו. נמשיך מערבה עם השביל. נחל עשוש רחב כאן ופונה דרומה. כקילומטר וחצי לאחר הפנייה והתוואי הרחב, הוא מתחיל לעבור באזור צר יותר בין מצוקים משני הצדדים, מתפתל ומחליף כיוון מספר פעמים. זהו כנראה המסלול בו התחתר הנחל על מנת לנתב את דרכו. מצד מערב נבחין בשטח נרחב גבוה ממקומנו. זוהי רמת עומר שבשוליה המערביים בצידה השני עוברים הנחלים מישר וחדב. קצת פחות מ 4 ק”מ מאז שהשביל פנה דרומה והספיק להתפתל פעמיים, נגיע לאזור מרהיב מזרחית לנקודת גובה 279. בצמוד לקיר המצוק מעל הנחל בנקודה (3) , נבחין בעמוד יפה, שנותר על כנו למרות הבלייה שכילתה את החומר סביבו והוא נותק בחלקו מהמצוק. נמשיך משם כ 200 מטר ונגלה נוף מצוקי מרשים לצד הערוץ. קטע ממנו (4) , זכה לשם התיאטרון על שום הקירות בחצי גורן שמזכירים תיאטרון הפוך: הקהל יושב גבוה והבמה למטה. אנו ממשיכים עם השביל המתפתל כ 5 ק”מ כשמערב בולט האזור של הר מכביר בלב רמת עומר. השביל עובר בין מצוקים ומצד מזרח אפשר לראות שרידים להרי משאר אך המרשים בהם עוד לפנינו. מזרחית לנקודת גובה 292 נבחין במערות (5) ואלה גם אזורי צל בהם ניתן לעצור ולנוח. כ 2 ק”מ משם בהמשך השביל נבחין בשביל רחב לא מסומן היוצא מהשביל שלנו מערבה. שביל זה נקרא “ציר הכסף ” (6).  כקילומטר וחצי משם בהמשך השביל נגיע למפגש עם שביל מסומן ירוק והשביל שלנו ימשיך בתוואי של שביל זה ויתלכד אתו (7). אבל לפני שנמשיך, נצפה לגבעה הזכרתי קודם – הר נשפה המצוי דרומית מערבית לנו. זוהי גבעת משאר כלומר זהו חלק המורכב מסלע קשה כגון קוורציט או סלע געשי, שהיה חלק מאזור גדול יותר שהרכבו היה רך יותר כגון גיר או אבן חול שנשחקים ומתבלים. גבעת המשאר כשמה כן היא: היא נשארת בשטח לאחר ששאר השטח התבלה. נפנה מזרחה עם השביל. השביל מתקדם לכיוון צפון מזרח בערוץ נחל צופר שהוא יובל של נחל עשוש. ערוץ הנחל די רחב כאן ובשלב מסוים עובר לא רחוק מגבעת משאר הנמצאת על נקודת גובה 391. מומלץ לעזוב לכמה דקות את השביל ולטפס לנקודת גובה זו ממנה יש נוף מרהיב. מאזור גבעה זו נמשיך כ 3 ק”מ עד לנקודת הסיום (8) ובדרך עוד נספיק לעבור לכפה נאה בנקודת גובה 265. המקטע מסתיים כשהשביל שלנו והשביל הירוק מגיעים למפגש עם שביל ישראל.

כאן מסתיים מקטע זה.

מידע כללי להולכים במקטע זה

אחריות המטייל

 • כל מי שהצטרף לטיול עושה זאת מרצונו ועל דעתו הבלעדית ולוקח על עצמו באופן מלא אחריות מלאה על כל נזק, לרבות נזקי גוף שיכולים להיגרם או שייגרמו במהלך הטיול במסלול המוצע או אחריו.
 • כל אדם הבוחר לטייל במקטע זה ידאג לבטח את עצמו בביטוח תאונות מתאים הפוטר את עמותת גולני ו/או  מי מחבריה מכל אחריות והכולל סעיף העדר שיבוב נגדה.
 • כל המטייל במקטע זה מצהיר כי עבר בדיקה רפואית בדבר התאמתו לטיול במסלול זה וכי הוא כשיר לטיולים מעין אלה.
 • כל המטייל במקטע זה ידאג לעצמו, לבני משפחתו והנלווים אליו למים ואוכל בכמות מספקת, ציוד נוח להליכה ואמצעי עזרה ראשונה.
 • המידע המופיע כאן בדבר מרחק ההליכה ואופי המסלול הוא בגדר הערכה בלבד.
 • באחריותו המלאה של כל מטייל במקטע זה לוודא את התאמתו וכושרו שלו ושל הנלווים אליו לתוואי ואורך המסלול. 
 •  במקטע זה האחריות השילוחית הינה של הרשות המקומית. הצועדים בסימוני שביל גולני הינם אורחי השביל של הרשות המקומית שבתחום השיפוט שלה הם צועדים על כל מה שמשתמע מההביטים המשפטיים הנובעים מכך.
 • על מנת לקבל מידע מדויק, ניתן לבדוק כל מסלול באינטרנט ולצפות בסרטונים המתייחסים למסלול ההליכה. כמו כן, מומלץ לרכוש ספרות מקצועית ומפות שבהן מופיעים בפירוט המסלולים ודרגות הקושי.

 

זמן הליכה משוער: כ 8 שעות כולל הפסקות.

דרגת קושי: תלויה בכושרו של כל מטייל

הוראות בטחון למקטע זה:

 • זהירות נדרשת בקטעי “סכין” על שפת המצוק.

טלפונים לדיווח על מפגעים (24 שעות ביממה)  08-9253321  

באופן כללי: משטרה 100, מד”א 101, מכבי אש 102

טלפונים חשובים:   משטרת ירוחם: 08-6580144 , משטרת מצפה רמון 08-6588444

מפקדת צה”ל בערבה : 08-6593203/7/11

אפשרויות חילוץ במסלול:  אפשריות לכל אורכו של המקטע  בעזרת רכב בעל הנעה קדמית.

אפשרויות לינה באזור: צימרים בצופר ובצוקים .

מקומות שכדאי לבקר בהם באזור:

 • תצפית מהר נשפה
 • טיול באזור הר מכביר

 

 

 

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן