מקטע מספר 82: מבאר מנוחה לחניון חיון

המפה באדיבות OSM

המפה באדיבות OSM

נקודת התחלה: צומת מנוחה , נ.צ:  212945/468616. נקודת סיום: חניון נחל חיון,

נ.צ:  460159 / 212753 .  כ 11 ק”מ.  מפת סימון שבילים מספר 19: מישורי פארן והנחלים הגדולים.

 

במקטע זה אנו מטיילים על גב הערבה הדרומית. שני אזורים גיאוגרפיים מאפיינים אותו: מבאר מנחה ודרומה אזור גבות לובן ויותר דרומה אזור ערבת יפרוק – נחל חמדה ומישורי נחל חיון. המסלול עצמו עובר מזרחית לכביש 90, בינו ובין קו הגבול.

אזור גבעות לובן: גבעות אלה תחומות מצפון צומת מנוחה, מעט מזרחה ממנו ומעט מערבה. ממזרח – נחל הערבה, מדרום – נחל חמדה וממערב – נחל מנוחה. זהו אזור גבנונים לבנים וגבעות המכוסים בכיסוי דק של צור כהה. המסלע באזור זה הוא קרטון וגיר איאוקניים ושברי צור פזורים עליהם. ניקוז האזור: צפונה לנחל מנוחה, דרומה לנחל חמדה ומזרחה לנחל הערבה. שיא הגובה בגבעות אלה הוא 280 מטר מעל פני הים.  נחל מנוחה הוא נחל שטוח, כיוונו הכללי מדרום – מערב לצפון – מזרח והוא מתנקז אל נחל הערבה. אל נחל מנוחה מצטרפים ערוצים מרכס מנוחה ומגבעות לובן. הנחל עובר בתוך עמק שנוצר על גבי תצורות ע’רב וטקיה, בין מצלעות תצורת משש שבונות את רכס מנוחה לבין שכבות חבורת עבדת הבונות את גבעות. השטח שממערב לכביש 90 הוא שטח אש. האזור דל ביותר בצומח. מעט בני שיח בערוצים, השולטים הם: מלחית אשונה ובמקומות אחדים שלטון של חמדת הנגב. נלווים: מוריקנדיה מבריקה, פרסטיה מצרית, אשליל שעיר, זיזיים חשופים, מלחית הישימון. בשנים גשומות אפשר למצוא צמח חד -שנתי – טוריים מדבריים בפריחתו הוורודה . צמחים נדירים – חמדת הנגב .

נחלי חמדה וחיון: גבולות – בצפון – מורדות דרומיים של גבעות לובן, במזרח – נחל הערבה, בדרום – שלוחת נוצה ובמערב – 5 – כ ” ק מ ממערב לכביש הערבה. תיאור כללי – מישורי סחף רחבים עם ערוצי פזרות . מסלע – מישור סחף, נחל חיון עם תשתית לס וחלוקי צור וגיר ונחל חמדה בעל תשתית של חומר בליה לבן קרטוני . ניקוז – נחל חיון בדרכו מאזור הבקעות (סיירים ועובדה), הולך בכוון צפון – צפון מזרח ואוסף אליו נחלים נוספים כמו נחל צניפים ונחל גריזי, לקראת חצותו את כביש צומת ציחור – שיזפון, הוא פונה מזרחה – צפון מזרח וכך הוא עובר בשטח היחידה עד התחברו לנחל הערבה שכאן הוא עדיין ערוץ רדוד ונחל חיון מביא אליו את השיטפונות הגדולים הראשונים. נחל חמדה מגיע ממערב וזורם מזרחה עד לחיבורו לנחל הערבה . רום 200 – מ’ מעל פני הים .

 נתחיל את המקטע בבאר מנוחה (1). זוהי באר מים קדומה , ולידה מבנים נטושים , בצד כביש הערבה . שמה הערבי הוא אלביר אלמליחה (“הבאר הטובה”) . על פי הבאר יש כיסוי של בטון , ולידה שקתות שהותקנו בתקופת המנדט לשם השקיית עדרים של שבט אלסאעידין . מליחותם של מי הבאר , המזוהמים כיום , היא 360 – 400 מ”ג כלור בליטר , והבאר עצמה אינה בשימוש . המבנים הנטושים שבצדה הם שרידיו של מחנה מע”ץ , שבשנות ה – 50 וה – 60 של המאה ה – 20 היה בסיס לסוללי כביש הערבה . ליד הבאר יש גבנון גיר קטן ועליו שרידי מבנה . שרידים אלה , וחרסים נבטיים רבים , מהם מעוטרים , מעידים כי אולי היה זה מגדל שמירה נבטי שנועד להגן על הבאר . החוקר פ’ פרנק , שביקר כאן בשנות ה – 30 של המאה ה – ,20 מתאר את הבאר : ” היא בוודאי עתיקה , חצובה בתוך לוח עגול של אבן גיר לבנה . מסביב לה שבע שקתות חצובות בהקפדה , מהן מלבניות , מהן סגלגלות ועגולות”. פרנק גם מביא אגדה ששמע על באר זו מפי הבדווים : הנביא אהרן נקבר בעין אלויבה ( יהב ) , אך שם הפריעו גמלי הבדווים את מנוחתו . הוא עף אל תוך אלביר אלמליחה , אך גם כאן לא מצא מנוחה , מכיוון שכל העת שאבו מים מן הבאר , ולכן התעופף אל פסגת הר גבוה מעל לעין מוסא הוא ג’בל הארון שמעל לפטרה . בשנות ה – 80 הוקם בבאר מנוחה פונדק גדול ולידו הוקמו בתי מגורים . במקום יש היום מרכז שירותים ולצדו גרעין יישובי קטן . 
השביל פונה אל מישור מנוחה לכיוון מזרח ומתיישר דרומה לאורך ערוץ המסתעף מנחל מנוחה. הגבול עם ירדן נמצא כמה מאות מטרים מזרחה מכאן. השביל מתקרב לכביש המערכת אך מתרחק ממנו לאחר זמן קצר. לאורך כל המקטע השביל אינו מתלכד עם שום שביל מסומן אחר. קצת יותר מ 3 ק”מ מנקודת ההתחלה נחצה מפגש עם שביל (2) לא מסומן שכיוונו מזרח מערב. לאחר כ 3 ק”מ נוספים דרומה נחלוף בסמוך לנקודת תצפית (3) לכפר א ריישה שנמצא בירדן.

נמשיך דרומה, השטח בו אנחנו צועדים הופך להיות מניפת הסחף הרחבה של נחל חמדה לפני שהוא נשפך לנחל ערבה. כעת אנחנו כבר מול מישורי נחל חיון ונחל חמדה. כ 2.5 ק”מ בהמשך דרומה נגיע למפגש עם כביש המגיע מכיוון מערכת הגבול. השביל כאן מתלכד עם כביש זה נמשיך אתו דרומה למרחק של כקילומטר וחצי. בנקודה זו (4)  נזהה שביל לא מסומן המגיע ממערב מכיוון כביש 90. כמה מטרים דרומה למפגש זה השביל פונה מערבה בערוץ של נחל ערבה ולאחר כ 600 מטר מגיע לנקודת הסיום (5) , חניון נחל חיון. המקום מוצל ויש בו ספסלי ישיבה, אפשר להפיג את החום במנוחה במקום זה.

כאן מסתיים מקטע זה.

 

מידע כללי להולכים במקטע זה

אחריות המטייל

 • כל מי שהצטרף לטיול עושה זאת מרצונו ועל דעתו הבלעדית ולוקח על עצמו באופן מלא אחריות מלאה על כל נזק, לרבות נזקי גוף שיכולים להיגרם או שייגרמו במהלך הטיול במסלול המוצע או אחריו.
 • כל אדם הבוחר לטייל במקטע זה ידאג לבטח את עצמו בביטוח תאונות מתאים הפוטר את עמותת גולני ו/או  מי מחבריה מכל אחריות והכולל סעיף העדר שיבוב נגדה.
 • כל המטייל במקטע זה מצהיר כי עבר בדיקה רפואית בדבר התאמתו לטיול במסלול זה וכי הוא כשיר לטיולים מעין אלה.
 • כל המטייל במקטע זה ידאג לעצמו, לבני משפחתו והנלווים אליו למים ואוכל בכמות מספקת, ציוד נוח להליכה ואמצעי עזרה ראשונה.
 • המידע המופיע כאן בדבר מרחק ההליכה ואופי המסלול הוא בגדר הערכה בלבד.
 • באחריותו המלאה של כל מטייל במקטע זה לוודא את התאמתו וכושרו שלו ושל הנלווים אליו לתוואי ואורך המסלול. 
 •  במקטע זה האחריות השילוחית הינה של הרשות המקומית. הצועדים בסימוני שביל גולני הינם אורחי השביל של הרשות המקומית שבתחום השיפוט שלה הם צועדים על כל מה שמשתמע מההביטים המשפטיים הנובעים מכך.
 • על מנת לקבל מידע מדויק, ניתן לבדוק כל מסלול באינטרנט ולצפות בסרטונים המתייחסים למסלול ההליכה. כמו כן, מומלץ לרכוש ספרות מקצועית ומפות שבהן מופיעים בפירוט המסלולים ודרגות הקושי.

זמן הליכה משוער: כ 6 שעות כולל הפסקות.

דרגת קושי: תלויה בכושרו של כל מטייל

הוראות בטחון למקטע זה:

 • אין לחצות את כביש 90 לכיוון מערב ! זה שטח אש
 • אין לרדת מהשביל מזרחה לכיוון הגבול עם ירדן.

טלפונים לדיווח על מפגעים (24 שעות ביממה)  08-9253321  

באופן כללי: משטרה 100, מד”א 101, מכבי אש 102

טלפונים חשובים:   08-6580144 , משטרת מצפה רמון 08-6588444

מפקדת צה”ל בערבה : 08-6593203/7/11

אפשרויות חילוץ במסלול:  אפשריות לכל אורכו של המקטע  בעזרת רכב בעל הנעה קדמית.

אפשרויות לינה באזור:  בפארן .

מקומות שכדאי לבקר בהם באזור:

 

 • רכס רבדות עשת, כיפת עשת
 • נחל ברק , קניון ורדית

 

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן