מקטע מספר 78: ממואה לנחל עשוש

המפה באדיבות OSM

 

נקודת התחלה: מזרחית לחאן ההיסטורי מואה, על הגבעה המשקיפה, נ.צ: 494527 / 215508.

נקודת סיום:  מפגש שבילים בנחל עשוש , מקום הפיצול בין השביל שלנו הממשיך בנחל עשוש לשביל ישראל, נ.צ.:  489109 / 212304.

אורך המסלול במקטע זה: כ 8 ק”מ. מפת סימון שבילים מספר 17: הערבה התיכונה ומזרח הנגב

 

במקטע זה אנו מטיילים בחלק המערבי של שלוחת עומר המורכבת מגבעות ומצוקים קטנים ואלה הם חלק מאזור של רמות גירניות, מבותרות על ידי נחלים קניוניים גדולים, המלווה את אגפו המזרחי של הנגב המרכזי, מנחל פארן בדרום ועד לאזור נחל נקרות בצפון. רומם הטופוגרפי של רמות עומר הוא קבוע על פני השטח כולו: 200-300 מ’ מעל פני הים. בדרום מערב, באזור הר כיפה והר נשפה מגיע הרום הטופוגרפי ל-500 מ’ לערך – שם השיא הטופוגרפי של האזור כולו. מבחינה טקטונית רמות עומר הוא אזור שקוע – קער גיאולוגי הנתון בין קמר עריף לקמר מנוחה-עשת. הסלע הבונה את האזור הוא בעיקרו גיר מתקופת האיאוקן. במקומות אחדים נחשפים גם סלעי החרסית והקירטון של המסטריכט והפליאוקן שמתחת לגיר האיאוקני. בצפון רמות עומר מופיע קו קמר לא גדול: קמר הר דרגה – הר גבים ובו נחשפים סלעי גיר קשים מתקופת הטורון וסלעי צור וקירטון מן הסנון באגפי הקמר. מחשופי צור וקירטון גדולים מופיעים גם בשוליו המערביים של האזור, לאורכו של נחל עשוש. בצפון מזרח האזור יש כמה תופעות וולקניות: שריד צוואר וולקני של הר געש בנחל עשוש התחתון ומחדר (דייק) של חומר מגמתי כהה בנחל כרכשת שממזרח למרכז ספיר.

מבחינה מורפולוגית בולט כאן, ברמות עומר, הניגוד בין פני השטח הרמתי שהם  שולחניים, מפולסים (רמת ברק היא דוגמה קלאסית) לבין נופי המצוקים הזקופים המופיעים בשולי הרמה ובקניוניה: קו מצוקים זקוף – צוקי חדיד – שגובהו 150 מ’ צונח מרמות עומר אל נחל פארן. גם כלפי מזרח צונח השטח במצוק מרשים אל עמק הערבה. מצוקים אלו הם מצוקי סחיפה ואינם קשורים לקווי העתק בנוף. מרשימים לא פחות המצוקים בקניוני המחלים המבתרים את הרמה בדרכם לערבה: קניון נחל ברק, נחל עשוש, העוברים בין מצוקי גיר אאוקניים וקניון נחל עומר הנתון בין קירות זקופים של צור מתקופת הסנון.

דרך הבשמים הנבטית חצתה באזור זה את רמות עומר בקטע שבין נחל נקרות, מצד נקרות, מצד הר משא, מצד קצרה ובור המים שלרגליו והאתר הגדול של מואה. ריכוזים של ציורי סלע שזמנם לא ידוע, מופיעים על סלעים בנחל ברק ובנחל זעף. הישובים הקרובים ביותר לקטע זה של השביל הם צופר הנמצא מצפון מזרח לו וצוקים המצוי מזרחית לו בערך בקו יש ממפגש השביל עם נחל עשוש.

נקודת ההתחלה במקטע זה (1) , נמצאת במפגש השביל שלנו (המתלכד עם שביל ישראל ושביל בסימון אדום) עם שביל בסימון שחור המגיע ממזרח. נקודה זו מצויה מזרחית לחאן מואה ההיסטורי המוזכר בתיאור המקטע הקודם וצופה אליו. השביל מתלכד עם שביל ישראל ועם שביל בסימון אדום וממשיך דרומה. חוצים את מניפת הערוצים הרחבה של נחל עומר באזור זה ועולים במתינות. כ 2 קילומטרים מנקודת ההתחלה מצוי עץ (2)  שמומלץ ביותר לעצור ולחסות בצילו.  נמשיך לנוע עם השביל בשטח יחסית מתון ופתוח כשממערב מבחינים ברמת עומר על רכסיה ומזרחית לנו שלוחת עומר המבותרת ומחורצת על ידי ערוצים רבים שחתרו בשטח ויצרו מצוקונים לאורך השלוחה. אנו עולים כעת על מצוק כזה ובנקודה (3) אנו ממש על שפת סכין המצוק. כ 2 ק”מ משם על השביל נבחין במקבץ של כמה עצים (4) וגם בשביל מסומן ירוק המגיע ממזרח. זוהי בהחלט נקודה מומלצת לעצירה. שביל זה ממשיך מזרחה בנחל עשוש תחתון עד כביש 90. עד מהרה ניכנס לחלק רחב של נחל עשוש שבו השביל ממשיך דרומה.

נחל זה הוא נחל גדול בשולי הר הנגב המזרחי . כמעט לכל אורכו עובר הנחל בתחום שמורת עשוש , המשתרעת מנחל פארן התחתון בדרום עד נחל עמר בצפון . חלקו התחתון של הנחל נקרא בערבית ואדי עשישיה . ראשיתו של נחל עשוש למרגלותיו הדרומיות של הר המישר , סמוך לפינתו הדרומית – מזרחית של המישר . חלקו העילי של הנחל , בין הר המישר לבין מצוקי הר כפה , הוא קרקס סחיפה גדול מאוד . קרקעיתו היא נוף בתרונות יפה של סלעי חרסית רכים מתצורת תקיה וקרטון רך וסחיף מתצורת ע’ארב . הקרקס מכותר משלושה עברים במצוקי גיר לבן מתקופת האיאוקן , שהבולט בהם הוא מצוק הר כפה , התוחם את הקרקס מדרום ומדרום – מזרח . בהמשך בולט במרכז עמק הנחל הר טרפזי מרשים – הר נשפה . זהו הר משאר קלסי , מסוגם של הר צין וגבעת מדור בנחל צין , שגגו בנוי מפלטה של גיר איאוקני קשה , ומורדותיו – חרסית וקרטון של תצורת ע’ארב ותצורת תקיה . מאזור הר נשפה נמשך נחל עשוש לצפון – מזרח , ובתוך כך עובר מתחום סלעי הגיר האיאוקניים אל אזור גבעות קרטון וצור מגיל הסנון . בקטע זה בולטת בנחל תופעה של נפתולי נהר החתורים בין מצוקים זקופים וגבוהים . בהמשך בולטת על הגדה המזרחית של הנחל גבעה קטנה שחורה של בזלת – שריד של צוואר געשי שנותר מהר געש קטן . חלקו האחרון של הנחל , לקראת מוצאו אל הערבה , עובר שוב בין סלעי גיר איאוקניים לבנים . נחל עשוש יוצא אל כביש הערבה ( מס’90 ) כ 1.5 ק”מ מצפון למחנה בלדד – הוא היאחזות הנח”ל הישנה צופר  
קצת יותר מ 2 קילומטרים ממקבץ העצים הקודם (נקודה 4) נבחין בעץ שיטה בערוצון מעל נחל עשוש (5) שבו אפשר לנוח אבל סיום המקטע קרוב למדי ומצוי כ 300 מטר בהמשך השביל. במפגש שבילים זה (6) השביל פונה מערבה ובמקטע הבא לא יתלכד עם שביל ישראל אלא עם שביל בסימון שחור כשמנקודת הפיצול יוצא גם שביל בסימון אדום לכיוון מערב אך בהמשך ניווכח לראות שהוא קצר מאד. 

כאן מסתיים מקטע זה

 

מידע כללי להולכים במקטע זה

 

אחריות המטייל

  • כל מי שהצטרף לטיול עושה זאת מרצונו ועל דעתו הבלעדית ולוקח על עצמו באופן מלא אחריות מלאה על כל נזק, לרבות נזקי גוף שיכולים להיגרם או שייגרמו במהלך הטיול במסלול המוצע או אחריו.
  • כל אדם הבוחר לטייל במקטע זה ידאג לבטח את עצמו בביטוח תאונות מתאים הפוטר את עמותת גולני ו/או  מי מחבריה מכל אחריות והכולל סעיף העדר שיבוב נגדה.
  • כל המטייל במקטע זה מצהיר כי עבר בדיקה רפואית בדבר התאמתו לטיול במסלול זה וכי הוא כשיר לטיולים מעין אלה.
  • כל המטייל במקטע זה ידאג לעצמו, לבני משפחתו והנלווים אליו למים ואוכל בכמות מספקת, ציוד נוח להליכה ואמצעי עזרה ראשונה.
  • המידע המופיע כאן בדבר מרחק ההליכה ואופי המסלול הוא בגדר הערכה בלבד.
  • באחריותו המלאה של כל מטייל במקטע זה לוודא את התאמתו וכושרו שלו ושל הנלווים אליו לתוואי ואורך המסלול. 
  •  במקטע זה האחריות השילוחית הינה של הרשות המקומית. הצועדים בסימוני שביל גולני הינם אורחי השביל של הרשות המקומית שבתחום השיפוט שלה הם צועדים על כל מה שמשתמע מההביטים המשפטיים הנובעים מכך.
  • על מנת לקבל מידע מדויק, ניתן לבדוק כל מסלול באינטרנט ולצפות בסרטונים המתייחסים למסלול ההליכה. כמו כן, מומלץ לרכוש ספרות מקצועית ומפות שבהן מופיעים בפירוט המסלולים ודרגות הקושי.

זמן הליכה משוער: כ 6 שעות כולל הפסקות.

דרגת קושי: תלויה בכושרו של כל מטייל

הוראות בטחון למקטע זה:

  • זהירות נדרשת בקטעי “סכין” על שפת המצוק.

טלפונים לדיווח על מפגעים (24 שעות ביממה)  08-9253321  

באופן כללי: משטרה 100, מד”א 101, מכבי אש 102

טלפונים חשובים:   משטרת ירוחם: 08-6580144 , משטרת מצפה רמון 08-6588444

מפקדת צה”ל בערבה : 08-6593203/7/11

אפשרויות חילוץ במסלול:  אפשריות לכל אורכו של המקטע  בעזרת רכב בעל הנעה קדמית.

אפשרויות לינה באזור: צימרים בצופר ובצוקים .

מקומות שכדאי לבקר בהם באזור:

תצפיות מהר משא ומהר דרגה.

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן